Pro koho je služba určena

 • OSVČ živnostníci
 • Malé a střední firmy

Proč využívat externího dodavatele:

 • Úspora času svůj čas věnujte vašemu podnikání, účetnictví nechte na nás
 • Snížení nákladů externí účetní oddělení bývá zpravidla levnější než budování a udržování vlastního oddělení
 • Profesionalita týmu nemusíte se starat o rozvoj, motivaci a vztahy na pracovišti
 • Pracovně právní vztahy na externího dodavatele se nevztahuje zákoník práce, snadnější uzavírání a rozvazování smluv
 • Zákaznický přístup pro externího dodavatele jste zákazník a ne zaměstnavatel, proti kterému je třeba bojovat
 • Zastupitelnost nemusíte řešit výpadky jednotlivých pracovníků

Jaké služby poskytujeme:

 • Rozsah a komplexnost služeb si volí zákazník sám

Účetnictví:

 • Zpracování účetních dokladů a vedení účetních knih (např. peněžní deník, kniha faktur, účetní deník, …)
 • Zpracování mezd, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, roční zúčtování a s tím spojená administrativa
 • Zpracování daňových přiznání (např. DPH, kontrolní hlášení, intrastat, souhrnná hlášení, DPPO, silniční daň, srážková ….)
 • Zpracování Závěrky účetního období
 • Archivace účetních dokladů
 • Měsíční reporting dosaženého hospodářského výsledku

Daňová evidence:

 • Zpracování účetních dokladů a vedení účetních knih (peněžní deník, kniha faktur, pokladní deník …)
 • Zpracování mezd, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, roční zúčtování a s tím spojená administrativa
 • Zpracování daňových přiznání (např. DPH, intrastat, kontrolní hlášení, souhrnná hlášení, DPFO, silniční daň, srážková ….)
 • Archivace účetních dokladů
 • Kvartální reporting dosaženého výsledku v podnikání

Jak pracujeme:

 • Účetní doklady zpracováváme ve vlastních prostorách
 • Frekvence předávání účetních dokladů je odvislá od počtu účetních dokladů v rozsahu 1x týdně až maximálně 1x za čtvrtletí.
 • Plátcům DPH, vždy po uzavření období, zasíláme report o dosaženém hospodářském výsledku a daňovém základu a předpokládané výše daně z příjmu.

Praktické aspekty spolupráce:

 • Spolupracujeme se zákazníky i z jiných regionů než je sídlo naší firmy
 • Využíváme účetní program Ekonom, ale máme zkušenosti i s ostatními účetními programy (Pohoda, Slim, Helios) a v případě požadavku můžeme účtovat na softwaru zákazníka
 • Cena za účetní služby se odvíjí z rozsahu a objemu účetní práce a ostatních využívaných služeb a je pravidelně aktualizována dle dohody.
 • Máme profesní pojištění do výše 5 000 000,Kč
© 2019 Avail s.r.o. Všechna práva vyhrazena.