Pro koho jsou služby určeny:

 • Pro všechny, kteří nemají rádi papírování

Jaké služby poskytujeme:

 • Rozsah a komplexnost služeb si volí zákazník sám
 • Vystavování faktur a jejich rozesílání
 • Práce s pohledávkami – monitoring pohledávek a jejich splatností, práce odběrateli až do fáze předání k právnímu vymáhání (např. zasílání upomínek, telefonické výzvy, dojednání splátkových kalendářů…)
 • Zastupování firmy či OSVČ při kontrolách z FÚ, OSSZ a ZP
 • Součinnost při provádění auditu účetnictví
 • Zpracování statistických hlášení pro ČSÚ
 • Zpracování výkazů pro bankovní účely
 • Zpracování vnitřních účetních standardů
 • Příprava bankovních příkazů
 • Reporting dle požadavků klienta

Praktické aspekty spolupráce:

 • Spolupracujeme se zákazníky i z jiných regionů než je sídlo naší firmy
 • Využíváme účetní program Ekonom, ale máme zkušenosti i s ostatními účetními programy a v případě požadavku můžeme účtovat na softwaru zákazníka
 • Cena jednotlivých služeb se odvíjí z rozsahu a objemu využívaných služeb a je pravidelně aktualizována dle dohody.
© 2019 Avail s.r.o. Všechna práva vyhrazena.