Pro koho je služba určena:

 • Malé a střední firmy - s.r.o., a.s.

Proč využívat externího dodavatele:

 • I zisk je potřeba řídit.
 • Pro malé a střední firmy je neekonomické mít vlastního finančního ředitele.
 • Vyšší ziskovost firmy – díky kvalitnímu řízení financí se nám daří i při nepříznivém vývoji obratu firmy udržet její ziskovost nebo alespoň minimalizovat propad na zisku.

Jaké služby poskytujeme:

 • Zpracování finančního plánu
 • Návrhy interním procesů a postupů pro nakládání s financemi a finanční plánování
 • Měsíční vyhodnocení plánu
 • Návrh korekcí

Jak pracujeme:

 • Účastníme se procesu ročního firemního plánování.
 • Zpracováváme ročního plán pro proces financí.
 • Účastníme se na poradách vedení společnosti.
 • Měsíčně vyhodnocujeme dosažený hospodářský výsledek.
 • S manažery firmy či jednotlivých oddělení zpracováváme návrhy případných korekcí.

Praktické aspekty spolupráce:

 • Strategická rozhodnutí dělá management firmy, my máme pouze poradní hlas.
© 2019 Avail s.r.o. Všechna práva vyhrazena.